Pályázati és felhasználási feltételek
 Egálnet pályázati és felhasználási feltételek  
 
Üdvözöljük az Egálnet oldalon, a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett online közösségi szolgáltatáson.
Ez a honlap a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: Budapest 1013, Krisztina krt. 55., elérhetőség egalnet@telekom.hu) - tulajdona. Az Egálnet használatával Ön elfogadja az alábbi pályázati és felhasználási feltételeket.
 
   
 
Pályázati feltételek
1. A pályázat témája
Magyar Telekom Nyrt. évek óta támogatja az információs társadalom elterjedését elősegítő kezdeményezéseket.
2006-ban Társaságunk olyan, Magyarországon bejegyzett alapítványok vagy egyesületek – továbbiakban civil szervezetek – részére hirdet pályázatot, amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak hátrányos helyzetű csoportok, közösségek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére.
A pályázók számára (mint a közérdekű kötelezettségvállalás szervezői számára) – amennyiben megfelelnek a pályázat feltételeinek – a Magyar Telekom a Polgári Törvénykönyv 593.§ (1) bekezdése alapján közérdekű kötelezettség vállalás keretében adományként saját honlap létrehozását és üzemeltetését teszi lehetővé a közösségi portálon keresztül, térítésmentesen.
 
2. A pályázat célja
A kiíró célja a hátrányos helyzetű közösségek információs és kommunikációs felzárkóztatása, az interaktív kommunikációs lehetőségek megteremtése, ezzel hátrányuk leküzdésének, társadalmi és gazdasági fejlődésüknek segítése:
 • Az Internet-kultúra meghonosítása, javítása,
 • az Internet adta lehetőségek megismertetése, megkedveltetése, hátrányos helyzetűek életének a technológiával történő segítése,
 • az információs és kommunikációs technológia kiegyenlítetlen terjedésével járó negatív következmények leküzdése, pozitív hatások elősegítése,
 • a fenntartható fejlődés előre mozdítása (mind társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági szempontból),
 • a különböző hátrányos helyzetű csoportok hatékony működésének támogatása, gazdasági és társadalmi vérkeringésbe történő bevonásuk elősegítése,
 • azonos és különböző közösségek, csoportok kommunikációjának elősegítése,
 • a célcsoportok összefogása,
 • a regisztrált felhasználók egymás közötti kommunikációjának, kapcsolatépítésének támogatása.
3. Pályázati feltételek
A jelentkezés alapvető feltétele az alapítványi vagy egyesületi társasági forma (kivéve három kategóriában).
Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével, valamint az ott szereplő feltételek elfogadásával  lehet.
A pályázat csak akkor érvényes, ha az adott közösséget, csoportot képviselő szervezet a regisztrációban szereplő formai követelményeknek illetve tartalmi elvárásoknak megfelel.
Egy pályázó egy regisztrációval csak egy honlap létrehozását kezdeményezheti, azonban amennyiben indokolt (pl. több program alapján létesítene honlapot), akkor maximum háromszor regisztrálhat, és készíthet honlapot.
 
4. A pályázók köre – célcsoportok
A kiíró – a célokban megfogalmazottak szerint – meghatározza a pályázók körét, és célcsoportjait.  A pályázók köre az olyan alapítványi, vagy egyesületi társasági formában működő civil szervezetek, amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak hátrányos helyzetű csoportok, közösségek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére.
A pályázat célcsoportjai – amelyek közül a pályázati adatlap kitöltésekor a pályázónak egyet választania kell – az alábbiakat képviselő alapítványok, egyesületek, valamint a 2., 3., 6. kategóriában önkormányzati, állami intézmények szervezetei:
1) Kistelepülések, regionális közösségek, szerveződések
2) 25 évnél fiatalabbak, akik nem állnak rendszeres fizetett alkalmazásban
2/a) iskolák, szakkörök
2/b) fiatal pályakezdőket segítő szervezetek
3) Kisebbségi közösségek (pl. Magyarországon élő nemzetiségi csoportok)
4) Fogyatékkal élők csoportjai és támogató csoportjaik
5) Migránsokat segítő csoportok
6) Munkanélküliek újra-elhelyezkedését támogató szerveződések (pl. munkaügyi központok, kirendeltségek, átképző központok, stb.)
7) Nyugdíjasok közösségei, nyugdíjasokat segítő csoportok (pl. idősek klubja, nyugdíjas klubok, stb.)
8) Gyermekszületés, gyermekgondozás céljából a munkából huzamosan távol lévők szerveződései, és támogatóik (pl. Gyed-es, Gyes-es kismama klubok)
9) Társadalmi (civil) szervezetek (pl. környezetvédelmi, egyéb egyesületek, alapítványok)
10) Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt kisebbségi szerveződések
 
5. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása egyrészt a pályázat tartalmi, illetve formai feltételeinek való megfelelés, másrészt a tartalmi kikötések betartásának elbírálása alapján zajlik.
 
6. Verseny
Azok a pályázók, akik 2007. szeptember 30-ig regisztráltak, és saját honlapot készítettek, versenyben vesznek részt.
 A versenyben a – regisztrációs határidőnek megfelelő – pályázók honlapjait a szakmai zsűri csoportonként értékeli, az alábbi szempontok szerint:
Tartalom:
 • Tartalmi színvonal
 • Társadalmi hasznosság
 • Tartalom frissülése
 • Látogatottsági adatok
 • Egyéb egyedi funkciók beépítése (hírlevél, többnyelvűség stb.)
Design:
 • Design, nyitóoldali design, arculati összhang
 • Logotipó
 • Funkcionalitás, ergonómia (jó olvashatóság, elrendezés, felhasználóbarát attitűd)
A szakmai zsűri értékelése 2007. október 10. – október 28. között zajlik.
A versenyzők nagy értékű számítástechnikai eszközöket nyerhetnek - közérdekű kötelezettségvállalás keretében - adományként. A díjátadásra ünnepélyes keretek között kerül sor.
 
7. A pályázat tartalmával kapcsolatos kikötések
A kiírók kikötik, hogy ideológiai, politikai, vallási, vagy felekezeti célokat szolgáló program, szervezet illetve tartalom a pályázatban nem vehet részt. Ezek mellett a reklámtörvényt és szerzői jogokat sértő, illetve pornográf tartalommal a pályázók nem élhetnek, a honlapok fejlesztése/üzemeltetése során az ilyen tartalom megjelenítése azonnal kizárást von magával.
 
8. Vegyes rendelkezések
Kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatból kizárják a formailag nem megfelelő, tartalmilag kifogásolt pályázatokat, vagy együtt nem működő pályázókat.
Annak érdekében, hogy valóban jól működő, strukturált közösségi portál jöhessen létre, a kiíró jogot formál arra, hogy amennyiben az adatlapon megjelenített célcsoport-megjelölés kérdéses,  felveszi a kapcsolatot a pályázóval, és az egyeztetés után a pályázatot a megfelelő célcsoportba sorolja.
 
Az elkészült honlapok a Magyar Telekom által létrehozott www.egalnet.hu közösségi portálról érhetők el.
A regisztrációs lap kitöltésével és az alábbiak elfogadásával pályázó nyilatkozik arról, hogy
 • a Magyar Telekom mint szolgáltató felé díjtartozása nincs,
 • köztartozása nincs,
 • hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró kommunikációs tevékenységében felhasználja a támogatás tényét.
 A pályázat beküldésével a pályázó a pályázati kiírás szabályait elfogadja és kijelenti, hogy a pályázattal, a program egészével kapcsolatban sem a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben sem panasszal, sem egyéb jogi igénnyel nem fordul. A döntés felülvizsgálatára nincs mód. A pályázó vállalja, hogy a közérdekű kötelezettségvállalás keretébe átadott adomány összegéről az 1. számú melléklet szerinti igazolást állít ki a Magyar Telekom felé.
A regisztráció további feltételeit a Felhasználási feltételek tartalmazza.

Felhasználási feltételek
 
A szolgáltatás
Az Egálnet szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. térítésmentesen nyújtja a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő szervezetek részére.
 
Az Egálnet olyan közösségi oldal, ahol a regisztrált szervezetek egymással kapcsolatot teremthetnek és tarthatnak fenn. Az oldal lehetőséget nyújt arra is, hogy egy egyszerű program használatával saját honlapot készítsenek maguknak azon szervezetek, amelyek nem rendelkeznek ilyennel. A közösségi lap részesévé válhatnak továbbá azok a pályázati feltételeknek megfelelő szervezetek is, amelyeknek már van saját honlapjuk.
 
A regisztráció elfogadása után a pályázóknak lehetősége van egyrészt a közösségi portál, az Egálnet aktív használatához, másrészt pedig saját honlap létrehozásához.
 
A közösségi oldalon a regisztrált felhasználók részére a következő szolgáltatások állnak rendelkezésre:
 • Fórum: segítséget nyújt a regisztrált felhasználóknak az egymás közötti kommunikációban, kapcsolattartásban, információkérésben és -cserében, események, érdekességek közzétételében, stb.
 • Szavazás: a látogatóknak lehetőségük van a számukra leginkább tetsző honlapokra szavazni. Szavazni csak az Egálnet által biztosított honlapszerkesztővel készült honlapokra lehet.
 • Ügyfélszolgálat: a regisztrált felhasználók technikai problémáinak megoldására, kérdéseik megválaszolására létrehozott szolgáltatás
 • Hírek, aktualitások: az esélyegyenlőségi témához kapcsolódó hírek, érdekességek, pályázatok megjelenítésére szolgál, melynek tartalmát aregisztrált felhasználók a Szerkesztőségen keresztül frissíthetik.
 A Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel;
(c) a Magyar Telekom Nyrt. haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) a szervezet csőd-, végelszámolás vagy felszámolás alatt nem áll;
(e) hozzájárul ahhoz, hogy az Egálnet kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
(f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.
Az Magyar Telekom Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Magyar Telekom tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
A Magyar Telekom nem tartozik felelősséggel a Szervezet által közölt adatok helyességéért.
Ezt meghaladóan a Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi adatát a Magyar Telekom összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Egálnet rendszerébe integrálja, valamint az így a szervezetétől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Magyar Telekom semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi, vagy nem hagyja jóvá az információt az Egálnet-en.
A Magyar Telekom fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely, a pályázati, felhasználási és etikai feltételeknek meg nem felelő felhasználó felé megtagadja.
Felhasználói magatartás
A Felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy az Egálnet használata során más felhasználókkal és tagokkal szemben elvárható, etikus magatartást tanúsít.
Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy törölje, vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.
 
Tartalom
A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Egálnet-en elhelyez, és viseli bármely tartalom következményeit is.
A Magyar Telekom nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A Magyar Telekom, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Egálnetről minden értesítés nélkül törölhetik a felhasználót.
A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
 • Az Egálnet-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Egálnet-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
 • Az Egálnet számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • Az Egálnet-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az oldalakon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Egálnet támogatja, vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek, vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.
Az adatok módosítása
A Felhasználó kérésére az e-mail cím megváltoztatható, illetve weblapja törölhető az alábbiak figyelembevételével.
Az e-mail cím átírásához vagy weboldal törléséhez a Magyar Telekom Nyrt. azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes és a szervezetre vonatkozó, azonosításra alkalmas igazolásokat, illetve e-mail címet kérni, így a Magyar Telekom kérheti, hogy a felhasználó
 • az első regisztráció során megadott e-mail címéről kérje az adatmódosítást
 • küldjön azonosításra alkalmas igazolást (beleértve fényképes igazolványának másolatát)
 • vagy személyazonosságát, szervezeti azonosítását egyéb, a Magyar Telekom által elfogadott módon bizonyítsa.
Felelősség kizárása
A Magyar Telekom Nyrt., annak tulajdonosai, társ- és tagvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei nem tartoznak felelősséggel az Egálnet szolgáltatásain elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget az egyes tagok által tanúsított magatartásért.
A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Egálnet-szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
 
Kártalanítás, kártérítés
A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Magyar Telekom Nyrt-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Egálnet-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Magyar Telekom Nyrt. írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.
 
Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. A Felhasználó tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.
Az Egálnet-szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet az Egálnet szolgáltatáson keresztül lehet elérni, vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “abban a formában, ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.
 
A felhasználási feltételek módosításának lehetősége
A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az Egálnet-re történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.